Regiobank

 

Regiobank

 

 

Ziektekosten en arbeidsongeschiktheid

 

Hoewel een basisverzekering iedereen dezelfde zorggaranties biedt, kan de uitvoering verschillen. Eén van de belangrijkste verschillen tussen verzekeraars is het aanbieden van gecontracteerde of van niet-gecontracteerde zorg. 

Bij gecontracteerde zorg heeft de verzekeraar afspraken gemaakt met zorgaanbieders over prijs en kwaliteit. U kunt daar voordeel van hebben. Een verzekeraar die geen zorgpartijen gecontracteerd heeft, biedt u daarentegen alle vrijheid bij het kiezen van een aanbieder. Uw premie is bij deze verzekeraars vaak wel weer hoger. Jaarlijks kunt u opnieuw bekijken of de keuze die u gemaakt heeft de juiste is. 

Wij adviseren u graag over de zorgverzekering die bij u en uw gezin past. Neem contact met ons op voor een gezond advies!

Arbeidsongeschikt?
Ons sociale zekerheidsstelsel biedt werknemers nog wel de garantie van een arbeids- ongeschiktheidsuitkering, maar die uitkering is helaas zelden toereikend. U kunt zich op verschillende manieren aanvullend verzekeren. Het is belangrijk om goed te letten op de verschillen tussen de verzekeringen.

Advies: Laat u eens door ons voorlichten over de Woonlastenbeschermer. Het product bij uitstek om bij arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkeloosheid uw maandinkomen te verzekeren.

Klik hier om terug te keren naar de pagina 'Particulieren'